Hokkaido

Iwate

Yamagata

Tochigi

Gunma

Chiba

Tokyo

Kanagawa

Niigata

Toyama

Fukui

Yamanashi

Nagano

Gifu

Shizuoka

Mie

Shiga

Kyoto

Hyogo

Okayama

Tokushima

Miyazaki

Kagoshima

Okinawa